Ko-kreiranje moderan izraz za nov način poslovanja

Ko-kreiranje moderan izraz za nov način poslovanja, to je zapravo spojnica koja spaja one koje deluju oko zajedničke ideje. Ovaj moderan prnicip rada je zapravo saradnja između aktera u poslovanju tokom obavljanja posla. Bilo da se radi o dizajnu, razvoju ili razvijanju nekog novog proizvoda ili usluge.

Ovaj način modernog poslovanja zamenjuje hijerarhijski i linearni princip strateškog delovanja prilikom razvitka neke inovacije ili poslovnog delovanja. Na ovaj način pruža se mogućnost zaposlenima da učestvuju i doprinesu svojim znanjem, idejama.

Ko-kreiranje dovodi do razvoja dobara, usluga i iskustava koji nastaju kao sklop ideja zaposlenih. Zapravo tako nastala inovacija uspeva da zadovolji potrebe kupaca. Čak šta više ovako gotov produkt bilo da se radi o proizvodu ili usluzi ima veće šanse drugih jer se za njegovu izradu pobrinulo mnogo ljudi i time mu nesvesno dali veću težinu i značenje.

Iako smo svedoci jednog novog doba koje sa sobom vuče izvesne nesigurnosti i predostrožnost, možemo uočiti i reorganizaciju mnogih kompanija u pomenutom smeru.  Iako su mnogi pod pritiskom jer se nazire možda nova ekonomska kriza, isto tako su i mnogi posegnuli za ovim novim načinom sagledavanja poslovanja.

Za vreme ekonomske industrijske revolucije imalo je smisla otpuštati radnike za vreme krize i smanjivati troškove na minimum. Tada se u to vreme znalo da će određen period ekonomija padati, i da će joj biti potrebno vreme kada će ponovo krenuti uzlaznom putanjom. Vreme krze ekonomije i vreme njene stagnacije, vlasnici biznisa su koristili za smanjenje radne snage.

Međutim sada živimo novo doba, doba turbulencije, u ovom vremenu se sve kreće mnogo brže. Karakteristika ovog vremena je da su konstantna podrhtavanja ekonomskog tla stalna i uvek je živo. Ovo bi značilo i da modeli od ranijih kriza nisu primenjivi na dosadašnje tokove poslovanja. Današnji poslovni svet nema vremena da čeka i da poslove stavi pod „hibernaciju“. Moderno poslovanje sada mora biti prilagodljivo, sklono brzim promenama, i da uz sebe ima modele efikasnih rešenja.

Ovo sve ima jednu bitnu stvar koja je vodeća a to je – konsolidacija. Znači brzo preusmerenje, uvođenje inovacija i uključenje strategija koje sa sobom vuku kratkoročne i dugoročne planove.

Najveća greška koju savremeni poslodavci čine je neuključivanje svojih zaposlenih u kreiranju inovacije. Inovacija je na tržištu trenutno vodeća i prednjači u bilo kom domenu poslovanja. Uzimajući u obzir da posao ne sme stati a da je tržište živo u ma kakvom vremenu da se nalazimo… Dolazimo do zaključka da je mala inovacija zapravo velika prednost nad konkurencijom. Tržište je u konstantnoj potrazi za nečim novim i uvek nagradi nove i inovativne ideje.

Ako sve to uzmemo u obzir, dolazimo do zaključka da je svaka karika bitna.

 

Moderno poslovanje ko-kreaciju uzima kao timski rad koji je produktivan i kreativan. Svaki sektor koji kompanija poseduje ili unajmljuje kao stručnjake je jako bitan od knjigovođe do sektora marketinga. Svaki od tih sektora poslovanje kompanije doživljava na svoj način, a zapravo to su isti delići slagalice koji se do sada nisu spojili.. Ako se poradi na takvim delovima i oformi u jednu ideju dobija se inovacijski izum. Takav izum je zapravo pečat jedne firme koja upravo dobija brend kroz ponudu artikla ili usluge. Tržište beleži konstantnu potrebu za nečim inovativnim, a isto tako i nagrađuje dobru ko-kreatorsku ideju.

Današnje vreme će ne sumnjivo dovesti do progresa razmišljanja, ideje i kompromisa. Možda je to baš tržištu i potrebno, jer se uvek u težim vremenima razvija ideja koja je do sada neviđena. Ono što jedna kompanija može ponuditi tržištu zapravo jeste njen odgovor i brzina prilagodljivosti u datom vremenu.

Ocenite nas!

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *