trend

Monohrom dizajn i trend u modernom poslovanju

Monohrom dizajn je nametnuo tendenciju jedne boje, sa širokom upotrebom senki i senčenja. Nijanse jedne boje prelivaju se i…

Dama- stil i trend

Kada je reč o stilu, asocijacija su nam uvek dame…